Přeskočit na obsah

Manifest

Je čas regulovat konopí!

Současný represivní přístup státu ke konopí se ukázal jako nefunkční a kontraproduktivní. Držení i pěstování pro osobní potřebu je kriminalizováno a velká část uživatelů je odkázána na ilegální trh, což s sebou nese výrazné negativní zdravotní a sociální dopady.

Za několik desetiletí, kdy je konopí v Česku v ilegalitě, se jasně ukazuje, že represe nefunguje – nesnižuje jeho dostupnost ani počet uživatelů a nechrání zdraví občanů. Naopak podporuje existenci ilegálního trhu a rizikového užívání, zbytečně kriminalizuje drobné pěstitele a nevyplatí se ani ekonomicky – zatěžuje zdravotnictví, policii i soudy, aniž by stát měl výrobu a distribuci pod kontrolou. Přitom konopí je nejčastěji užívanou nelegální drogou mezi dospělými v ČR.1 Někdy v životě ho vyzkoušelo 22–37 procent a v posledních 12 měsících 7–10 procent osob starších 15 let. A z nedávného průzkumu veřejného mínění vyplynulo, že 66 procent občanů si přeje změnu přístupu státu ke konopí.2

Na základě dat z odborných studií a dle zkušeností ze zemí, které konopnou politiku uvolnily, jsme přesvědčeni, že je nutné nefunkční politiku státu vůči konopí změnit a zařadit ho mezi regulované látky – podobně jako alkohol či tabák. Zároveň zajistit výnos do státního rozpočtu jeho zdaněním, kdy tyto výnosy budou primárně použity na prevenci a vzdělávání.

Naše země potřebuje politické rozhodnutí opřené o fakta a vědecké poznání. Ideologie a předsudky jsou pro společnost, zdraví i ekonomiku mnohem škodlivější než rozumná a společensky přijatelná regulace.

 • regulovanou dostupnost konopí pro všechny osoby starší 18 let s legálním pobytem v České republice
 • vytvoření přísně regulovaného trhu s pěstebními a prodejními licencemi
 • zdanění a zpoplatnění výroby a prodeje
 • ze získaných prostředků realizovat politiku prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním
 • konec šikany uživatelů a kriminalizace pěstitelů
 • rehabilitace odsouzených a stíhaných za činy spojené s konopím
 • omezení nelegálního trhu a snížení kriminality
 • omezení přístupu mladistvých ke konopí
 • ochranu spotřebitelů
 • úspory na straně orgánů činných v trestním řízení
 • zvýšení příjmů státní pokladny
 • zvýšení rozpočtu na prevenci užívání návykových látek
 • vznik podnikatelských a pracovních příležitostí
 • právní jistotu
 • ochranu lidských práv a svobod

1 Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti: Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2023, Praha 2023.
2 Zdroj: Behavio: Průzkum veřejného mínění, 7. 12. 2022.